Vizafogó TagiskolaHunyadi Mátyás Általános Iskola

VIZAFOGÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Iskolánk 2017. szeptember 1-től ismét visszakapta önállóságát.

Eddigi profiljával is egészen különleges szerepet, helyet töltöttünk be kerületünk oktatási palettáján. Elsősorban az idegen nyelv, a számítástechnikai oktatásunk terén értünk el kiemelkedő eredményeket, miközben szinte minden más tantárgy területén meghaladják tanulóink az országos tanulmányi átlageredményeket.

Egyes tanulóink az országos versenyeken is az élvonalban szerepelnek. Az utóbbi években kiemelkedő sikereket értek el a gyermekeink számos területen, amely jó jelzése annak a megújulásnak és minőségre törekvésnek, amely iskolánk értékpreferenciáival is összhangban van.

Pedagógusainak új iránti nyitottsága példás. Szinte mindenki sajátjának érzi a szellemi és lelki megújulási törekvést, amely iskolánk ethoszát még humanisztikusabbá teheti, részben a művészeti nevelés személyiségfejlesztési lehetőségeinek kihasználásával.

 8. éve folytatunk nagy sikerű és elismert művészeti képzés, melynek alapja a mozgás-és táncművészet. Az eddigi tapasztalatok alapján ez a képzés olyan új lehetőségeket nyit meg a gyermekek előtt, amely hosszú távon biztosíthatja az iskola művészeti, kulturális életének kiteljesítését, egy olyan kreatív, eredeti, alkotói gondolkodás elmélyítését, amelyben a személyiség teljes mélységében és terjedelmében fejlődhet.

Ugyanakkor a modern kor kihívásainak is meg szeretnénk felelni, amelyhez hozzátartozik a nyelvtudás, nyelvismeret.

Erre hoztuk létre a „Nyitott világ” két tanítási nyelvi irányultságú képzésünket, mely beszéd centrikus élményszerű nyelvtanulásra ösztönöz. Az 5. tanévébe lévő program célja a jól használható nyelvtudás, és a nyelvvizsga letétele az általános iskolai tanulmányok befejezéséig.

Ebben a munkánkban, a szülők és a gyermekek is támogatnak minket. Ebben a közös együttgondolkodásban, iskolaépítésben pedig egyre jobb iskola megvalósítására törekszünk. Mert egyetlen iskola sem állíthatja magáról, hogy elkészült, készen van, hogy megalkotta a legjobbat. Az ilyen gondolkodás a fejlődés gátja lenne, mert mindig látnunk kell a még jobbat, amely felé törekednünk kell.

Törekvésünk az iskola falain belül az értékközvetítés, amelyben a szép, a jó, a becsület, a megértés, a szeretet egyértelmű és vitathatatlan értékek. Amit a gyermekeknek e falak között kell befogadniuk, hogy szép és tartalmas életet élhessenek már most is, hogy ne csupán az életre való felkészülés, hanem az élet örömteljes és szeretetteljes megélésében legyen részük. Ebben pedig nagy segítségünkre vannak a művészetek, idegen nyelvek, amelyek sajátos nyelvükön, eszközeivel az ember legmélyebb rétegeit érintik meg és alakítják.

tovabb »

tovabb »