Vizafogó Tagiskola<
2022. Augusztus
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Keresés

Okos eszközök - okos gyerekek? A 21. századi technológia az oktatás szolgálatában

Iskolánk 2020-ban negyedik alkalommal pályázott az Erasmus+ KA1 programon belül, és ezúttal célunk intézményünk digitális kompetenciáinak fejlesztése volt. A pandémia miatt most, 2022-ben tudjuk megvalósítani a projekt feladatainak nagy részét.

 

Számos hazai és nemzetközi tanulmány foglalkozik a generációk közötti különbségek feltárásával. Az egyre korosodó pedagógus társadalomnak lépést kell tartania azzal a Z és Alfa generációval, akik már beleszülettek a digitális világba, akik számára az okos eszközök használata olyan természetes, mint tanáraik számára a televízió volt a családban. Az online állapot a 21. századi diákok számára természetes. Virtuális világban élnek, ahol mindig mindenki és minden azonnal elérhető, ahol nincsenek térbeli és időbeli távolságok. Nem tiltani kell, hanem megtanítani a mai fiatalságot arra, hogy miként lehet az okos eszközöket a „lifelong learning” szolgálatába állítani. Mert nem más a célja egy pedagógusnak, mint azt elérni, hogy tanítványai vágyjanak a tudásra, élvezzék a tanulást. Éppen ezért nekünk kell lépéselőnyre szert tennünk ezen a téren, hogy irányítani, formálni tudjuk e fiatal nemzedéket, hogy tudatosan és okosan éljenek a 21. század adta technológiákkal. 

 

Az okos eszközök iskolai használata lehetőséget biztosít számunkra, hogy megújulva ismét a diákok számára inspiráló, motiváló, modern keretet adjunk nevelő-oktató munkánknak. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a mai gyerekek későbbi munkába állásához már egészen más készségekre és képességekre lesz szükség, mint a mi generációnknak volt. Számukra a boldogulásukhoz szükséges képességeket a 4K modell mutatja be: kreativitás, kritikai gondolkodás, kollaboráció, kommunikáció. Ehhez legelőször a pedagógusnak kell megtanulni a 4K mentén dolgozni: közösen ötletelni, tervezni, elemezni, prezentálni. Mindent, ami tanulási és innovációs készség. Az intézmény vezetősége felismerte, hogy ahhoz, hogy versenyképes iskola maradjunk a gyorsan változó, fejlődő világban, ahhoz elsősorban a 21. századi oktatás elsődleges eszközét, a digitális oktatást kell erőteljesen fejleszteni, meglévő hagyományainkra, profiljainkra építve. Ezért szeretnénk, ha az idei évben öt kollégánk részt venne az Erasmus+ program segítségével digitális kompetencia fejlesztő kurzuson.

 

A változások bevezetése mindig hosszabb folyamat, mely akkor lehet sikeres, ha kellően kis lépésekben, alaposan előkészített és megalapozott módon végezzük. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a digitális világ folyton és nagy iramban változik. Ezért pályázatunk első sorban az új szemléletmód intézményünk működésébe történő beágyazódására, a nevelőtestület mind szélesebb körében való alkalmazására, és diákjaink motiválására fókuszál.

Munkánk digitális átalakítását tegyük azért, hogy az okos eszközöket minél hamarabb be tudjuk építeni a mindennapos oktatási és nevelési folyamatokba! Készítsük fel diákjainkat az iskolán túli életükre, minél gyakrabban hozzuk döntési helyzetbe őket; passzív órai tanulásukat alakítsuk aktív ismeretszerzéssé!

 

A választott kurzusaink tematikusan épülnek a biztonságos internethasználat intézményi elterjesztésére. A kezdeti lépésektől az internet használat és a népszerű közösségi oldalak veszélyeinek megismerésén át az osztálytermi okos eszköz használaton keresztül olyan ismeretek megszerzését célozzák, melyek átadása nélkülözhetetlen a teljes szervezet részére, beleértve a pedagógusokat, a diákokat és a szüleiket. Célkitűzéseink megvalósulása érdekében a fő fejlesztendő területeink a közösségi oldalak által nyújtott lehetőségek osztályteremben való alkalmazása, digitális módszerek használata bármely tantárgy tanításában, okos eszközök alkalmazása az idegennyelv tanításban, az együttműködés, a kreativitás fejlesztése a smart eszközök segítségével, és a tanulók, a tanárok és a szülők felkészítése az internet veszélyeire.

 

A megszerzett ismeretek átadása a tantestület többi tagjának szintén elengedhetetlen része a projektnek, és a teljes intézményi digitális transzformációnak. A digitalizáció mellett másodlagos célunk a mobilitásokban részt vevő kollégák angol nyelvi kompetenciájának fejlesztése, különös tekintettel a digitális oktatás speciális szaknyelvére. Céljaink kiteljesedéseként szeretnénk elérni, hogy működőképes virtuális közösség jöjjön létre az iskolán belül, és diákjaink folyamatos virtuális kapcsolatot tartsanak fenn más országokban élő kortársaikkal is.