Vizafogó Tagiskola<
2024. Április
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Keresés

Bemutatkozás

Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt a fejlődésben. „

De ha olyannak látod, amilyenné lehetne, ezzel előre segíted őt életútján.”

(Goethe)

Iskolánk 1983 óta működik a Vizafogó lakótelep szívében, korszerű játszóterekkel, szépen kiépített parkokkal övezve, a Duna-part közelében.  A folyamatosan megújuló, fiatalos lendületű lakókörnyezetből iskolánkba érkező gyermekek és szüleik elvárásának megfelelően azon dolgozunk, hogy XXI. századi, korszerű iskolát működtessünk, megfelelve a jelen kor kívánalmainak.

Intézményünk

„Minőségi nevelési-oktatási intézmény”

„Öko Iskola”

„Boldog Iskola”

Nevelési elveinkre a nyitottság, a tolerancia, az empátia, a következetesség jellemző. Diákjainkat az alapvető emberi értékekre, az egymás iránti tiszteletre, a közösségben való együttműködésre neveljük olyan emberi értékek közvetítésével, melyek a boldog felnőtté váláshoz elengedhetetlenek. Ezt a célt szolgálják a hagyományokra épülő közösségi programjaink, a „boldogságórák”, a családokkal közös rendezvényeink.

Pedagógiánk a gyerekek érettségéhez, fejlettségi szintéjéhez, egyéni képességeihez igazodik. Törekszünk arra, hogy tanulóink differenciált fejlesztési keretek között a képességeik kibontakoztatásához minden segítséget megkapjanak. Célunk, hogy minden iskolánkba járó gyermek számára öröm legyen a tanulás, a tudás sikert, önbizalmat, élményt nyújtson. Fontosnak tartjuk, hogy minden gyerek jól érezze magát az iskolában.

A gyermekek képességének kibontakoztatását szolgálják iskolánk sajátos profiljai. Arculatunk meghatározói:

•             Mozgás- és táncművészeti képzésünk. Alsó tagozaton mozgásfejlesztés, néptánc, sporttánc és aikido foglalkozásokon vehetnek részt a diákok. Felső tagozatosaink mindezeken túl választhatják még a színpadi táncot és a drámafoglalkozást is.

•             Nyitott világ két tanítási nyelvi irányultságú képzésünkben a gyerekek heti 2 délutáni angol foglalkozáson játékos formában tanulják az angol nyelvet mesedramatizálás, daltanulás, angol gyermekjátékok formájában. A felsősök nyelvvizsga előkészítő foglalkozásokon, országismereti órákon készülnek a gyermek nyelvvizsga letételére.

•             A Boldog Iskola cím elnyerésével iskolánkban havi rendszerességgel tartunk boldogságórát. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekeket a pozitív szemléletmóddal, az élet valódi állandó értékeivel ismertetjük meg. 

•             Szivacs kézilabda oktatásunk a legfiatalabb specializációnk. Célunk, hogy a csapatjátékban olyan képességeket, készségeket szerezzenek a gyerekek, mely könnyebbé teszi számukra a későbbiekben a csapatmunkát. A rendszeres testmozgással pedig szeretnénk, ha elültetnénk bennük az egészséges életmód elemeként a sportolásra való igényt.

Iskolánk pedagógusai folyamatosan képzik magukat, hogy a korszerű pedagógiai ismeretekkel fejleszthessék a rájuk bízott gyermekeket. Olyan szakemberek, akik tudatosan készítik fel tanulóinkat:

•             az alapvető és korszerű ismeretek megszerzésére, felhasználására a továbbtanulásban;

•             az önállóságra, reális önismeretre nevelik sokoldalú személyiségformálással.

Eddigi munkánk sikerének tekintjük, hogy

•             Diákjaink megállják helyüket a választott középiskolákban.

•             Tanulóink minden évben eredményesen szerepelnek az országos, budapesti és kerületi                  tanulmányi valamint sportversenyeken.

•             Többször nyílt már alkalmunk megmutatni arculatunkat az országos és kerületi                                médiában.

•             Folyamatosan kapunk fellépési lehetőséget kerületi és Pest megyei kulturális                                    rendezvényeken.

Céljaink elérését feltételrendszerünk is segíti.

•             Két számítástechnika tantermünk jól felszerelt, az Internet-hozzáférés biztosított.

•             A felső tagozaton szaktantermekben folyik a nevelő-oktató munka.

•             15 ezer kötetes könyvtárunk olvasókuckóvall és Internet-hozzáféréssel várja a          

               gyerekeket.

•             Tornacsarnokunkban és a sportudvarunkon sok lehetőség van játékra, sportra, a         

               szabadidő hasznos eltöltésére.

•             Az OLLÉ programnak köszönhetően műfüves futballpályával rendelkezünk.

•             Gumitéglás futballpályánk is van.

Tanórán kívüli tevékenységünk során:

•             a művészeti és sportfoglalkozásokat az adott szakterület tanárai, edzői tartják;

•             tanulóink többféle sportágban is kipróbálhatják magukat: labdarúgás, szivacs kézilabda,                korcsolyázás;

•             szabadidős programjainkat színesítik a hétvégi túrák, kirándulások, Családi szombat,                        DÖK-nap;

•             közösen veszünk részt bábszínházi és színházi előadásokon, múzeum- és                                            tárlatlátogatásokon, kiállításokon;

•             a zenetanulást a XIII. kerületi Zeneiskola tanárai biztosítják.

A tanév folyamán a diákönkormányzat segíti az iskola pezsgő közösségi életének szervezését, meglévő értékeink megőrzését, továbbvitelét.

A tanulók és a szülők igényeit figyelembe véve teremtünk hagyományokat: Családi nap, Rainbow show-angol gála, Művészeti Gála, Adventi gyertyagyújtás, Téli vásár, Témahetek, Meseszombat.

 

Munkánkban partnerként számítunk a szülőkre és az Intézményi Tanácsra.

A leendő első osztályosok és szüleik számára további információt adunk és ismerkedési lehetőséget biztosítunk.