Vizafogó Tagiskola<
2024. Július
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Keresés

„Innovatív pedagógus, eredményes diák”

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A közleményben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 

„Innovatív pedagógus, eredményes diák”

 

Iskolánk harmadik éve vesz részt Erasmus+ mobilitási projektben. Az eddigi eredményeknek köszönhetően egyre több kollégánk tanul angolul, és egyre magasabb szinten használják a nyelvet. A külföldi továbbképzéseken való részvétel is motiváló erejűnek bizonyult, ezért ebben az évben tizenhárom résztvevője van a projektnek, amely sokkal több, mint az előző években.

Európai fejlesztési terveink főbb célkitűzései a tanárok és a diákok idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése, a pedagógusok módszertani továbbképzése és európai szakmai kapcsolatok kiépítése. A módszertani továbbképzések az idegennyelv oktatás, általános pedagógiai módszerek, viselkedésproblémák kezelése - érzelmi nevelés - és az IKT eszközök használata témákat fedik le.

Simon Márta könyvtáros Máltára utazik, és magatartás problémák kezeléséről fog tanulni. Molnárné Belkó Edit angol szakköröket tart két tannyelvi irányultságú programunkban. Ő drámapedagógiai ismereteket fog szerezni Exeterben, és alkalmazni fogja az angol nyelvoktatásban. Dobos Éva napközis nevelő. Wimbledonban módszertani és nyelvi továbbképzésen fog részt venni. Szabó Emese angoltanár, Erasmus+, E-twinning és más európai uniós projektekben való részvételi lehetőségekről fog új információkat szerezni Barcelonában. Nyárondi Flóra tanítónő kreatív oktatási módszereket fog tanulni Dublinban. Kozma Anett fejlesztőpedagógus nyelvtanulási módszereket fog megismerni, elsősorban szókincsbővítés és kiejtés gyakorlás témában. Kállay Andrea angoltanár Cipruson a vállalkozások és az oktatás kapcsolatáról fog új ismereteket szerezni. Konyári Ilona alsó tagozatos diákjainknak tanít angolt, és nekik szóló nyelvoktatási módszereket fog tanulni Exeterben. Kovács Judit tanítónő, fejlesztőpedagógus kreatív gondolkodási módszereket fog megismerninLjubljanában Szlovéniában. László Kinga tanítónő és angol szakköröket is tart. Ezúttal az IKT eszközök használatáról fog tanulni Dublinban. Batay Ildikó magyar, német és orosz szakos tanárnő. Módszertani és nyelvi továbbképzésen fog részt venni Exeterben. Sipos-Kovács Marianna a mobil elektronikus eszközök használatáról fog tanulni Barcelonában. Koczka Krisztina napközis tanár, és konfliktuskezelési módszereket fog megismerni.

A mobilitások rövid távú eredményeként azt várjuk, hogy iskolánkban javul az idegennyelv oktatás eredményessége az általános tanterv szerint tanuló diákok és a "Nyitott világ" képzésünkben részt vevő gyerekeknél egyaránt. Ennek hosszú távú célként meg kell mutatkoznia az Országos idegennyelvi Mérés eredményeinek lineális javulásában is. Intézményünk a 21. századi pedagógiai kihívásainak meg kíván felelni, ezért mindig nyitottak vagyunk a korszerű és újszerű pedagógiai módszerek megismerésére, beépítésére a mindennapi munkánkba. Rövid távú célunk egy digitális osztály létrehozása. Ennek érdekében részt veszünk több magyarországi képzésben is. Ezt a célt szolgálják kollégáink az IKT és mobil elektronikus eszközök gyakorlati alkalmazására irányuló mobilitásai.

 

A mobilitásunk eredményességét konkrét mérésekkel kívánjuk mérni. Számunkra is fontos, hogy diákjaink és nem nyelvoktató munkatársaink is eredményes nyelvvizsgát tudjanak tenni A1-es szinttől a B2-es szintig. Reméljük, hogy a pályázat hozzájárul az intézményünk idegen nyelvi kompetenciájának javulásához.

Egy nemzetközi kapcsolat létrejötte kiemelt feladatunk. A diákok levelező kapcsolatának létrejötte és a Job shadowing tevékenység megvalósulása egyértelmű sikerességi mutatója pályázatunknak.

 

Az Erasmus+ pályázat nyújtotta lehetőség olyan távlatokat nyitna meg iskolánknak, melyek segítik a 21. századi oktatás megvalósulását.

 

 

Our school has been participating in an Erasmus + mobility project for the third time. Thanks to the results so far, more and more colleagues are learning English and using the language at an ever higher level. Participation in foreign training has also been a motivating factor, so this year there are thirteen participants in the project, which is much more than in previous years.

 

The main objectives of our European development plans are the development of teachers' and students' foreign language competence, the methodological training of teachers and the building of European professional relations. Methodological trainings cover topics such as teaching foreign languages, general pedagogical methods, behavioral problems - emotional education and the use of ICT tools.

 

Márta Simon, a librarian, travels to Malta and will learn how to handle behavioral problems. Edit Molnárné Belkó holds English courses in our two language-oriented program. She will acquire drama-pedagogical knowledge in Exeter and will apply it in English language teaching. Éva Dobos is a lower-primary teacher. She will take part in methodological and language training in Wimbledon. Emese Szabó will receive new information about the possibilities of participating in Erasmus +, E-twinning and other EU projects in Barcelona. Flóra Nyárondi, a lower-primary teacher, will learn creative teaching methods in Dublin. Anett Kozma, a

developmental teacher, will learn language learning methods, primarily in vocabulary expansion and pronunciation practice. Andrea Kállay, an English teacher will learn about the relationship between businesses and education in a course in Cyprus. Ilona Konyári teaches English to our undergraduate students and will learn language teaching methods in Exeter.

 

Judit Kovács,a lower primary and developmental teacher will learn creative thinking methods in Ljubljana, Slovenia. Kinga László is a teacher and an English teacher. This time she will learn about using ICT tools in Dublin. Ildikó Batay is a Hungarian, German and Russian teacher. She will take part in methodological and language training in Exeter. Marianna Sipos-Kovács will learn how to use mobile electronic devices in education in a course in Barcelona. Krisztina Koczka is a Hungarian teacher and will learn about conflict management methods.

 

As a short-term result of our mobility actions, we expect the effectiveness of foreign language education to be improved in our school for both students enrolled in the general curriculum and children in our "Open World" training. This should also be a long-term goal in the linear improvement of the results of the National Foreign Language Measurement. Our institution wants to meet the challenges of the 21st century pedagogy, so we are always open to getting acquainted with modern and innovative pedagogical methods in our everyday work. Our short-term goal is to create a ‘Digital class’. To this end, we participate in several Hungarian training courses and also some of our colleagues take part in courses on the practical application of ICT and mobile electronic devices.

 

We want to measure the effectiveness of our project with concrete measurements. It is also important for us that our students and non-language teaching staff can take an effective language exam from level A1 to level B2. We hope that the application will contribute to the improvement of the foreign language competence of our institution.

 

Our task is to establish an international relationship. Creating a student's correspondence and implementing a Job shadowing activity is a clear success factor for our application.

 

The opportunity offered by the Erasmus + application would open up the prospects for our school that will help to achieve the 21st century education.

 

 

 Beszámoló: https://safeYouTube.net/w/Y6aO

 

 

Fájlok

Beszámoló Kállay Andrea.pdf (805 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Nyárondi Flóra.pdf (697 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Simon Márta.pdf (591 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Batay Ildikó.pdf (1701 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Dobos Éva.pdf (1003 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Koczka Krisztina.pdf (278 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Konyári Ilona.pdf (115 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Kovács Judit.pdf (567 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Kozma Anett.pdf (440 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló László Kinga.pdf (114 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Molnárné Belkó Edit.pdf (599 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Sipos-Kovács Marianna.pdf (423 KB)
LetöltésMegnyitás
Beszámoló Szabó Emese.pdf (307 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Batay Ildikó.pdf (93 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Koczka Krisztina.pdf (969 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Kovács Judit.pdf (162 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Konyári Ilona.pdf (127 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Molnárné Belkó Edit.pdf (162 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Simon Márta.pdf (197 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Simon Márta.pdf (104 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Kovács Judit.pdf (156 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Konyári Ilona.pdf (87 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Koczka Krisztina.pdf (88 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló-Dobos-Éva-Mariann.pdf (211 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Szabó Emese.pdf (225 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Kozma Anett.pdf (122 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló SKM.pdf (130 KB)
LetöltésMegnyitás
munkanapló László Kinga.pdf (170 KB)
LetöltésMegnyitás
Munkanapló Kállay Andrea.pdf (310 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény-Dobos-Éva-Mariann.pdf (144 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény László Kinga.pdf (114 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Kállay Andrea.pdf (94 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Szabó Emese.pdf (164 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Kozma Anett.pdf (109 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Batay Ildikó.pdf (77 KB)
LetöltésMegnyitás
Módszertani gyűjtemény Molnárné Belkő Edit.pdf (94 KB)
LetöltésMegnyitás
MUNKANAPLÓ Nyárondi Flóra.pdf (387 KB)
LetöltésMegnyitás
MÓDSZERTANI GYŰJTEMÉNY Nyárondi Flóra.pdf (273 KB)
LetöltésMegnyitás