Vizafogó Tagiskola<
2024. Május
HKSzeCsPSzoV
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Keresés

Tájékoztató az iskolai szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről 2023

Tájékoztató az iskolai szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról, helyszíneiről –
a XIII. kerületi állandó lakcímmel rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy szociálisan rászoruló gyermekek számára
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosít:
• a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott NYÁRI tanítási szünet időtartama alatt, 54 munkanapon keresztül, az iskola zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon 2023. évben:
szünidei gyermekétkeztetés időpontja
szünidei gyermekétkeztetés helyszínei
2023. június 19-től július 21-ig
naponta 11.00 – 13.00 óra között
Vizafogó Tagóvoda – 1138 Bp., Vizafogó stny. 4.
Zöld Ág Tagóvoda – 1133 Bp., Kárpát u. 25-27.
Futár Tagóvoda – 1131 Bp., Futár u. 23-25.
Pitypang Tagóvoda – 1139 Bp., Országbíró u. 10.
Meséskert Tagóvoda – 1134 Bp., Kassák L. u. 17
Gyermekkert Tagóvoda – 1134 Bp., Tüzér u. 62.
Csicsergő Tagóvoda – 1131 Bp., Gyöngyösi u. 67-71.
2023. július 24-től augusztus 31-ig
naponta 11.00 – 13.00 óra között
Hétszín Tagóvoda – 1133 Bp., Gogol u. 32.
Angyalkert Tagóvoda – 1134 Bp., Angyalföldi út 1.
Gyöngyszem Tagóvoda – 1139 Bp., Fiastyúk u. 35-37.
Ákombákom Tagóvoda – 1133 Bp., Visegrádi köz 4.
Pöttyös Tagóvoda – 1131 Bp., Jász u. 145.
Mese Tagóvoda – 1139 Bp., Esküvő köz 4.
Napsugár Tagóvoda – 1133 Bp., Thurzó u. 6.
Varázsliget Tagóvoda – 1138 Bp., Karikás F. u. 12.
Napraforgó Tagóvoda – 1135 Bp., Petneházy u. 69-71.
A választott helyszínt vagy helyszíneket a kérelem-nyilatkozat nyomtatványon kell megjelölni!
A térítésmentes szünidei gyermekétkeztetést, azaz a déli meleg főétkezést szolgáltató a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, kötelezettsége az 1997. évi XXXI. törvény (Gytv.) és a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeleten alapul;
továbbá önkormányzati rendelete alapján a déli meleg főétkezés szolgáltatást kérelem alapján igényelheti a XIII. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy szociálisan rászoruló gyermek szülője, törvényes képviselője.
A kérelemként szolgáló igénylőlapot és a megállapodás nyomtatványt
a szülők az iskolától igényelhetik május 12-től.
A kitöltött nyomtatványokat az iskolának kell leadni május 26-ig!
Az étkeztetést biztosító intézmény (IMFK) együttműködési megállapodást köt az igénylővel.
Felhívom szíves figyelmét, ha a gyermek az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, akkor a megállapodásban leírtak szerint be kell jelenteni
• a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
• a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.
A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, az étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy viheti el.
A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
Budapest, 2023. május
Dr. Bujdosó Sándor jegyző nevében:
Karácsonyi Magdolna aljegyző